Celkom: 1523535 Mesiac: 0054372 Týždeň: 0007719 Dnes: 0000495   
Všetky domy z katalógu -10% na kľúč.Jednopodlažné domy realizujeme do troch mesiacov.
   
 
ÚVOD VÝBER DOMU MATERIÁLY REKONŠTRUKCIE GALÉRIA KONTAKT
 
 

 :: VÝBER DOMU ::

 
 

Rodinný dom Kompakt 501 (263 zobr.)

Obytné miestnosti:
Zastavaná plocha: 54.3 m2 
Obstavaný priestor: 322.2 m2 
Celková úžitková plocha: 72.3 m2 
Celková obytná plocha: 44.2 m2 
Predpokladaná spotreba energie za rok: 87 KWh/m2 
Výška hrebeňa strechy: 7.42 m 
Sklon strechy: 40°
Podlahová plocha: 72.3 m2 
Spôsob vykurovania:
Zdroj:
Optimálna orientácia vstupu:
Zloženie rodiny:
Cena realizačného projektu: 999 € 
Cena hrubej stavby od: 32000 € 
Cena holodomu od: 0 € 
Cena na kľúč od: 58058 € 
OBJEDNAŤ 


Kompaktný 3-izbový dom ekonomickej kategórie na ve?mi malej zastavanej ploche
Tento dom s obytným podkrovím je ur?ený na bývanie 3-?lennej rodine
Prízemie je riešené ako otvorený priestor, pri?om situovanie krbu v strede dispozície umož?uje vykurovanie celého objektu
Priaznivý pomer medzi obytnou plochou a celkovou podlahovou plochou
Jednoduchos? technického riešenia umož?uje ve?mi rýchlu výstavbu pri minimálnych investi?ných nákladoch
Objekt možno realizova? aj ako rekrea?ná chata
Projekt možno objedna? aj s pristavanou garážou, vyzna?ené ?iarkovane (v takom prípade je potrebné vyzna?i? v objednávke názov domu „KOMPAKT 501 S GARÁŽOU“)

 
 

:: P A R T N E R I ::

RPnet - Tvorba dynamických www stránok TD Taxi - Brezno - taxislužba - preprava osôb PVS Taxi - taxislužba Olim - Internet na Horehroní. FaceBook - Facebook - miesto kde sa stretnú? a podeli? so svojimi priate?mi Obec Pohorelá - Samospráva Obce Pohorelá - obec pod Orlovou ho?ou (Stredné Slovensko, Horehronské podolie) RYDERS Eyewear - Výhradný dovozca a distribútor slne?ných okuliarov zna?ky Ryders pre SR a ?R

 
  Copyright (c) 2014 By RPnet