Celkom: 1523523 Mesiac: 0054360 Týždeň: 0007707 Dnes: 0000483   
Všetky domy z katalógu -10% na kľúč.Jednopodlažné domy realizujeme do troch mesiacov.
   
 
ÚVOD VÝBER DOMU MATERIÁLY REKONŠTRUKCIE GALÉRIA KONTAKT
 
 

 :: VÝBER DOMU ::

 
 

Rodinný dom Aktual 020 (184 zobr.)

Obytné miestnosti:
Zastavaná plocha: 60 m2 
Obstavaný priestor: 356 m2 
Celková úžitková plocha: 85 m2 
Celková obytná plocha: 49 m2 
Predpokladaná spotreba energie za rok: 80 KWh/m2 
Výška hrebeňa strechy: 7 m 
Sklon strechy: 38°
Podlahová plocha: 85 m2 
Spôsob vykurovania:
Zdroj:
Optimálna orientácia vstupu:
Zloženie rodiny:
Cena realizačného projektu: 999 € 
Cena hrubej stavby od: 35000 € 
Cena holodomu od: 0 € 
Cena na kľúč od: 62346 € 
OBJEDNAŤ 


Poschodový dom s obytným podkrovím bez podpivni?enia
Zaujímavos?ou tohoto domu je ve?mi malá zastavaná plocha, ktorá umož?uje osadi? objekt aj na ve?mi malé stavebné parcely
?avá fasáda objektu umož?uje osadi? rodinný dom ?o najbližšie ku hranici parcely
Dobrý pomer medzi úžitkovou plochou a malým obostavaným priestorom umož?uje tento dom postavi? s minimálnymi investi?nými nákladmi
Napriek malým rozmerom poskytuje bývanie 4-?lennej rodiny
Dom sp??a všetky kritériá aj na objekty rekrea?ného charakteru
Po malých technických úpravách je možné zrealizova? objekt ako dvojdom použitím normálneho a zrkadlového riešenia
Projekt možno objedna? s alternatívou pristavanej garáže, vyzna?ené ?iarkovane (v takom prípade je potrebné vyzna?i? v objednávke názov domu „AKTUÁL 20 S GARÁŽOU“)

 
 

:: P A R T N E R I ::

RPnet - Tvorba dynamických www stránok TD Taxi - Brezno - taxislužba - preprava osôb PVS Taxi - taxislužba Olim - Internet na Horehroní. FaceBook - Facebook - miesto kde sa stretnú? a podeli? so svojimi priate?mi Obec Pohorelá - Samospráva Obce Pohorelá - obec pod Orlovou ho?ou (Stredné Slovensko, Horehronské podolie) RYDERS Eyewear - Výhradný dovozca a distribútor slne?ných okuliarov zna?ky Ryders pre SR a ?R

 
  Copyright (c) 2014 By RPnet